FI SV EN

ETENEn lausunnot ja kannanotot

ETENE antaa lausuntoja ministeriöiden ja muiden tahojen pyynnöstä sekä omasta aloitteestaan. Lausunnot perustuvat kokouksissa käytyihin keskusteluihin. Osassa lausunnoista neuvottelukunta kuulee asiantuntijoita ja valmistelee lausuntoja tehtävään nimetyssä työryhmässä.

Viimeisimmät lausunnot ja kannanotot:

Lausunto osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista (15.2.2021)

Lausunto vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi 12.2.2021

Lausunto koronarokotteiden ensimmäisistä kohderyhmistä (11.12.2020)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastieojen sähköisestä käsittelystä (7.12.2020)

Lausunto Kulttuurin toimialan eettinen toimielin (25.11.2020)

Lausunto Käypä hoito -suositus: Monisairas potilas (9.11.2020)

Lausunto tartuntatautilain muutoksista (29.9.2020)

Lausunto amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien hoidon eettisistä kysymyksistä (5.8.2020)

Lausunto iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta (3.8.2020)

Lausunto kohdunsiirtojen aloittamisesta Suomessa (15.6.2020)

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (1.6.2020)

Lausunto Esityksestä kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotosta Covid-19-epidemian hallinnan tueksi (5.5.2020)

Lausunto asiakasmaksulaista (15.4.2020)

Kannanotto Sosiaali- ja terveysalan eettiset periaatteet ovat voimassa myös poikkeusoloissa (30.3.2020)