FI SV EN

ETENEn lausunnot ja kannanotot

ETENE antaa lausuntoja ministeriöiden ja muiden tahojen pyynnöstä sekä omasta aloitteestaan. Lausunnot perustuvat kokouksissa käytyihin keskusteluihin. Osassa lausunnoista neuvottelukunta kuulee asiantuntijoita ja valmistelee lausuntoja tehtävään nimetyssä työryhmässä.

Viimeisimmät lausunnot ja kannanotot:

Lausunto naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen ja sen rangaistavuuden selkeyttämistä koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta 23.5.2024

Lapsia ja nuoria on suojeltava nikotiinia sisältäviltä tuotteilta 10.4.2024

Ilman oleskeluoikeutta Suomessa olevien henkilöiden hoito 5.9.2023 

Lausunto ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä (31.8.2022)

Lausunto suositusluonnoksesta: Toimintakyvyn arviointi iäkkäiden kotikuntoutuksessa (22.8.2022)

Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta mielenterveyslain muuttamiseksi (tahdon vastaisen lääkityksen oikeussuojakeinot) (18.7.2022)

Lausunto mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta (17.6.2022)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle uudeksi vammaispalvelulaiksi (4.4.2022)

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevasta hallituksen esityksestä (18.3.2022)

Lausunto hoitotakuusta (4.1.2022)

Lausunto asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiasta (16.12.2021)

Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta Genomikeskuksen perustamiseksi (3.12.2021)

Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta lastensuojelulain muuttamiseksi (20.5.2021)

Lausunto biolääketiedesopimuksen lisäpöytäkirjaluonnoksesta (28.4.2021)

ETENEn lausunto hallituksen esityksestä biopankkilaiksi (4.3.2021)

Lausunto osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista (15.2.2021)

Lausunto vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi 12.2.2021

Lausunto koronarokotteiden ensimmäisistä kohderyhmistä (11.12.2020)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastieojen sähköisestä käsittelystä (7.12.2020)

Lausunto Kulttuurin toimialan eettinen toimielin (25.11.2020)

Lausunto Käypä hoito -suositus: Monisairas potilas (9.11.2020)

Lausunto tartuntatautilain muutoksista (29.9.2020)

Lausunto amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien hoidon eettisistä kysymyksistä (5.8.2020)

Lausunto iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta (3.8.2020)

Lausunto kohdunsiirtojen aloittamisesta Suomessa (15.6.2020)

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (1.6.2020)

Lausunto Esityksestä kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotosta Covid-19-epidemian hallinnan tueksi (5.5.2020)

Lausunto asiakasmaksulaista (15.4.2020)

Kannanotto Sosiaali- ja terveysalan eettiset periaatteet ovat voimassa myös poikkeusoloissa (30.3.2020)