Lausunnot ja kannanotot 2002

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle, 29.11.2002

Koko lausunto (pdf, 69 kB)

Eduskunnan oikeusasiamies pyysi ETENEltä lausuntoa elvyttämättä jättämisen periaatteellisista eettisistä kysymyksistä. ETENE keskusteli asiasta kokouksissaan 5/2002 sekä 6/2002, ja perustuen myös ETENEn vuoden 2001 seminaarin päätelmiin, antoi asiasta lausunnon. Lausunnon liitteeksi ETENE liitti vuonna 2002 ilmestyneen julkaisun Kuolemaan liittyvät eettiset kysymykset terveydenhuollossa.

Kuulemistilaisuus Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hedelmöityshoitolakiehdotuksesta, 8.10.2002

Koko lausunto (pdf, 100 kB)

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on alkanut käsitellä hallituksen esitystä laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa (76/2002). 8.10.2002 ETENEn puheenjohtaja oli kuultavana valiokunnassa ja antoi valiokunnassa myös oheisen kirjallisen yhteenvedon.

Lausunto terrorismia koskeviksi säännöksiksi, 8.8.2002

Koko lausunto (pdf, 79 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ETENEltä lausuntoa Oikeusministeriön valmistelemiin rikoslain ja pakkokeinolain muutoksiin koskien terrorismia. Lausuntopyyntö tuli ETENElle kesäkuussa ja lausuntoa pyydettiin 7.8. mennessä. Tämän vuoksi neuvottelukunta ei käsitellyt lakiehdotusta kokouksessaan, vaan puheenjohtaja ja sihteeri valmistivat kannanoton.

Lausunto huumeseulontatyöryhmän muistioon, 11.6.2002

Koko lausunto (pdf, 66 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama huumeseulontatyöryhmä on antanut muistion työelämässä tehtävistä huumetesteistä. STM pyysi ETENEltä asiasta lausuntoa