ETENEn kokousmuistiot

Neuvottelukunnan kokouksia on keskimäärin kuusi vuodessa. ETENE päättää kannanotoistaan, lausunnoistaan, suosituksistaan ja julkaisuistaan kokouksissaan. Neuvottelukunta voi kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa ja muihin tilaisuuksiinsa. Kokoukset ovat keskustelutilaisuuksia, joista pidetty kokousmuistio kuvaa aiheen ympärillä käytyä keskustelua.

Kokousmuistiot 2019-2022

2020

ETENEn pöytäkirja 1_2020 (5.2.2020)

ETENEn pöytäkirja 2_2020 (19.5.2020)

2019

ETENEn pöytäkirja 1_2019 (30.1.2019)

ETENEn pöytäkirja 2_2019 (22.3.2019)

ETENEn pöytäkirja 3_2019 (28.5.2019)

ETENEn pöytäkirja 4_2019 (25.9.2019)

ETENEn pöytäkirja 5_2019 (30.10.2019)

ETENEn pöytäkirja 6_2019 (16.12.2019)