ETENEn tehtävät

ETENE käsittelee sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta. Se antaa lausuntoja ja suosituksia, tekee kannanottoja ja herättää eettisiä kysymyksiä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua.

Neuvottelukunta antaa asiantuntija-apua sosiaali- ja terveysalaa koskevaa lainsäädäntöä kehitettäessä. Se myös kerää ja välittää kansallista ja kansainvälistä tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä.

Neuvottelukunta järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä toimittaa julkaisuja ja raportteja sosiaali- ja terveysalaa koskevista eettisistä kysymyksistä. Lisäksi se seuraa sosiaali- ja terveysalan ja siihen liittyvän teknologian kehitystä eettisestä näkökulmasta.