Lausunnot ja kannanotot 2001

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle lakiesityksestä henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa, 2001

Koko lausunto (pdf, 81 kB)

ETENEä pyydettiin kuultavaksi eduskunnan lakivaliokuntaan käsiteltäessä lakiesitystä HE 26/2001 henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa. Kuulemisen yhteydessä ETENEn pääsihteeri jätti lakivaliokuntaan lausunnon.

Lausunto muistiosta oikeusgeneettiset isyystutkimukset - verityöryhmän mietintö, 14.6.2001

Koko lausunto (pdf, 57 kB)

Oikeusministeriö pyysi ETENEltä lausuntoa Oikeusgeneettiset isyystutkimukset -verityöryhmän mietintöön. ETENE käsitteli tätä mietintöä kahdessa kokouksessaan. Lausunnossaan ETENE yhtyy mietintöön liittettyyn eriävään mielipiteeseen.