Hyppää sisältöön
  • Käsittelemme

    sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta.

  • Annamme

    lausuntoja ja suosituksia sekä teemme kannanottoja.

  • Herätämme

    eettisiä kysymyksiä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta ja antaa niistä suosituksia.

Neuvottelukunta tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja asiantuntija-apua, herättää yhteiskunnallista keskustelua sekä välittää tietoa sosiaali- ja terveysalan kansallisista ja kansainvälisistä eettisistä kysymyksistä.

Ajankohtaista

Uusi neuvottelukunta nimitetty
Tiedote 22.10.2018 16.08
ETENEn kesäseminaari 22.8.2018
Tiedote 23.8.2018 12.18
ETENEN pääsihteerille viransijainen
Tiedote 7.3.2018 16.07