Hyppää sisältöön
  • Käsittelemme

    sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta.

  • Annamme

    lausuntoja ja suosituksia sekä teemme kannanottoja.

  • Herätämme

    eettisiä kysymyksiä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta ja antaa niistä suosituksia.

Neuvottelukunta tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja asiantuntija-apua, herättää yhteiskunnallista keskustelua sekä välittää tietoa sosiaali- ja terveysalan kansallisista ja kansainvälisistä eettisistä kysymyksistä.

Ajankohtaista