FI SV EN

ETENEn toiminta

ETENEn toiminta perustuu potilaslakiin ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Neuvottelukunnan toiminnan tarkoituksena on potilaan ja asiakkaan perusoikeuksien, ihmisarvon, itsemääräämisen, yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä hyvän hoidon, hoivan, palvelun ja kohtelun edistäminen sosiaali- ja terveysalalla.

Eettistä keskustelua tarvitaan myös palvelujen käyttäjien asemaa, osallisuutta, vastuuta, näkyvyyttä ja roolia koskevista asioista sekä teknologian, teknisten apuvälineiden ja tietotekniikan lisääntyvästä käytöstä palveluissa ja hoivassa.

ETENEn toimintasuunnitelma

ETENE linjaa toimintaansa neuvottelukunnan toimikausittain. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 2.10.2014 - 1.10.2018. Toimintasuunnitelmaa täsmennetään vuosittain. Suunnitelmassa esitettyjen asioiden lisäksi neuvottelukunta ottaa tehtäviensä mukaisesti käsiteltäväkseen mm. pyydetyt lausunnot ja antaa asiantuntija-apua lainsäädäntöä kehitettäessä sekä osallistuu keskusteluun ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

ETENE tarkastelee tällä toimikaudellaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että potilaan ja asiakkaan hoito ja huolenpito turvataan, esteitä poistetaan ja kansalaiset tulevat kohdelluksi yhdenvertaiseksi. ETENEn asialistalla on syksyllä 2015 mm. kokeelliseen hoitoon sekä intersukupuolisuuteen liittyvät eettiset kysymykset.

►Toimintasuunnitelma 2014-2018 (docx, 71 kt)

Lainsäädäntö ja ETENE

ETENEn toiminnan perusta on kirjattu potilaslakiin ja sosiaalihuollon asiakaslakiin. ETENEn asetuksessa on tarkemmin kuvattu neuvottelukunnan kokoonpanoon ja tehtäviin liittyvät säännökset. Linkki näihin säännöksiin löytyy seuraavasti:

  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista  (785/1992658/2009)
  • Laki sosiaalihuollon asemasta ja oikeuksista (812/2000657/2009)
  • Asetus valtakunnallisesta sosiaali- ja terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta(667/2009)