ETENEn toiminta

ETENEn toiminta perustuu potilaslakiin ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Neuvottelukunnan toiminnan tarkoituksena on potilaan ja asiakkaan perusoikeuksien, ihmisarvon, itsemääräämisen, yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä hyvän hoidon, hoivan, palvelun ja kohtelun edistäminen sosiaali- ja terveysalalla.

Eettistä keskustelua tarvitaan myös palvelujen käyttäjien asemaa, osallisuutta, vastuuta, näkyvyyttä ja roolia koskevista asioista sekä teknologian, teknisten apuvälineiden ja tietotekniikan lisääntyvästä käytöstä palveluissa ja hoivassa.

ETENEn toimintasuunnitelma

ETENE linjaa toimintaansa neuvottelukunnan toimikausittain. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 1.10.2018 - 30.9.2022. Toimintasuunnitelmaa täsmennetään vuosittain. Suunnitelmassa esitettyjen asioiden lisäksi neuvottelukunta ottaa tehtäviensä mukaisesti käsiteltäväkseen mm. pyydetyt lausunnot ja antaa asiantuntija-apua lainsäädäntöä kehitettäessä sekä osallistuu keskusteluun ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

ETENE kehittelee toimikaudellaan kokonaisvaltaista (ympäristö)hyvinvoinninmallia. Muita isoja teemoja ovat sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus erityisesti asiakkaan ja potilaan kannalta, osallisuus ja osattomuus sekä sosiaali- ja terveyshuollon teknologiaan liittyvät kysymykset.

Toimintasuunnitelma 2019-2022

Lainsäädäntö ja ETENE

ETENEn toiminnan perusta on kirjattu potilaslakiin ja sosiaalihuollon asiakaslakiin. ETENEn asetuksessa on tarkemmin kuvattu neuvottelukunnan kokoonpanoon ja tehtäviin liittyvät säännökset. Linkki näihin säännöksiin löytyy seuraavasti:

  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista  (785/1992658/2009)
  • Laki sosiaalihuollon asemasta ja oikeuksista (812/2000657/2009)
  • Asetus valtakunnallisesta sosiaali- ja terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta(667/2009)