Lausunnot ja kannanotot 2004

Kuulemistilaisuus Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa, 8.12.2004

Koko lausunto (pdf, 89 kB)

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta pyysi ETENEä kuultavaksi koskien terveydenhuollon tulevaisuutta käsittelevää raporttia sekä sen pohjana olevaa esiselvitystä. ETENE keskusteli raportista ja esiselvityksestä kokouksissaan 28.10. ja 9.12. ja antoi asiasta lausunnon.

Kuulemistilaisuus koskien terveydenhuollossa annettavan hoidon perusteiden laatimista, 12.10.2004

Koko lausunto (pdf, 73 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ETENEä kuultavaksi koskien terveydenhuollossa annettavan hoidon perusteita. Lausunnossaan ETENE painotti työn merkitystä siinä, että perusteiden myötä potilaita voidaan hoitaa tasavertaisemmin riippumatta asuinpaikasta. ETENE kiinnitti kuitenkin huomiota seikkoihin, joita se painotti myös keväällä 2004 hoitoon pääsyn työryhmän muistiota arvioidessaan.

ETENE kiinnitti lausunnossa huomiota monisairaisiin potilaisiin, joiden sairaudet eivät välttämättä täytä minkään selkeän taudin kategorioita, sekä harvinaisia sairauksia sairastaviin potilaisiin, joiden pääsy hoitoon pitäisi myös varmistaa. Hyvä ennaltaehkäisevä terveydenhuolto sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaalojen ja eri erikoisalojen hyvä yhteistoiminta on jatkossakin välttämätöntä hoitoon pääsyn varmistamiseksi.

Lausunto työryhmäraportista TEOn toimivallan laajentamisesta, 23.5.2004

Koko lausunto (pdf, 70 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ETENEltä lausuntoa työryhmäraportista, joka koskee Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtäväkentän laajentamista. Koska ETENE ei kokoontunut lausunnon määräaikana, ETENE:n varapuheenjohtaja ja pääsihteeri valmisteli lausunnon, joka hyväksyttiin ETENEn kokouksessa 2.6.2004.

Lausunto kansallisen terveysprojektin työryhmän raportista, 24.2.2004

Koko lausunto (pdf, 69 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ETENEltä lausuntoa kansalliseen terveysprojektiin liittyvän hoitoon pääsyn turvaamisen työryhmän raportista. ETENE käsitteli lausuntoa helmikuun kokouksessa ja antoi asiasta lausunnon.

Lausunto ympärileikkaustyöryhmän raportista, 16.6.2004

Koko lausunto (pdf, 70 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ETENEn lausuntoa poikien ympärileikkausta koskevaa lainsäädäntötarvetta selvittäneen työryhmän muistiosta (sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2003:39). ETENE käsitteli työryhmämuistiota kokouksessaan 2.6.2004 ja antoi keskustelun ja kokouksen jälkeen tulleiden ETENEn jäsenten ja varajäsenten kommenttien perusteella asiasta lausunnon.