ETENEn kokoonpano 2022-2026

 

Puheenjohtaja

   Katriina (Kati) Myllymäki, asiantuntijalääkäri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

 

Varapuheenjohtaja

    Janne Nikkinen, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto

Palvelun käyttäjät

    Jukka Sariola, hallituksen puheenjohtaja, Hengitystuki ry,

    Henkilökohtainen varajäsen Reijo Salli, kokemustoimija, Hengitysliitto

 

Palvelun järjestäjät ja tuottajat

 

Teppo Heikkilä, hallintoylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

 

Henkilökohtainen varajäsen Heikki Lukkarinen, toimialuejohtaja, Turun yliopistollinen keskussairaala

 

Miia Turpeinen, yliopistosairaalan johtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

 

Henkilökohtainen varajäsen Riittakerttu Kaltiala, vastuualuejohtaja, Tampereen yliopistollinen sairaala

 

 

 

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöt

 

Lauri Vuorenkoski, terveyspolitiikan asiantuntija, Suomen Lääkäriliitto

Henkilökohtainen varajäsen Arja Holopainen, johtaja, Hoitotyön tutkimussäätiö

 

Vera Gergov, ammattiasioista vastaava psykologi, Suomen Psykologiliitto ry

 

Henkilökohtainen varajäsen Kaarlo Simojoki, päihdepalvelujen johtaja, ylilääkäri, Mehiläinen

 

 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt

 

 

Sakari Kainulainen, asiantuntija, tutkija, Diakonia-ammattikorkeakoulu

 

Henkilökohtainen varajäsen Ilmo Jokinen, Nuoret-osaston päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Alpo Heikkinen, erityisasiantuntija, Talentia

Henkilökohtainen varajäsen Sonja Sulkakoski, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

 

Oikeustiede

 

Virve-Maria Toivonen, lapsioikeuden dosentti, Helsingin yliopisto

 

Henkilökohtainen varajäsen Kaisa-Maria Kimmel, lakimies, Hyvil Oy

 

Mia Spolander, lainsäädäntöneuvos, Oikeusministeriö

 

Henkilökohtainen varajäsen Eveliina Ignatius, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus

 

Lauri Kuosmanen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Henkilökohtainen varajäsen Timo Harrikari, professori, Helsingin yliopisto

Pia Solin, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

Henkilökohtainen varajäsen Paulus Torkki, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Kirsimarja Raitasalo, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Henkilökohtainen varajäsen Andre Sourander, professori, Turun yliopisto

 

Yhteiskuntaa koskeva eettinen tutkimus

 

Veikko Launis, professori, Turun yliopisto

 

Henkilökohtainen varajäsen Ilona Autti-Rämö, dosentti, Helsingin yliopisto

 

Susanne Uusitalo, tutkija, Turun yliopisto

 

Henkilökohtainen varajäsen Tuula Wahlman-Calderara, vastaava hammaslääkäri, Helsingin kaupunki

 

Kansanedustajajäsenet​

Aki Linden, kansanedustaja, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.

Henkilökohtainen varajäsen Ville Merinen, kansanedustaja, Suomen Sosialidemokraattinen    Puolue r.p.

Kaisa Garedew, kansanedustaja, Perussuomalaiset r.p.

Henkilökohtainen varajäsen Minna Reijonen, kansanedustaja, Perussuomalaiset r.p.

Ville Väyrynen, kansanedustaja, Kansallinen Kokoomus r.p.

Henkilökohtainen varajäsen Terhi Koulumies, kansanedustaja, Kansallinen Kokoomus r.p.

Hilkka Kemppi, kansanedustaja, Suomen Keskusta r.p.

Henkilökohtainen varajäsen Pekka Aittakumpu, kansanedustaja, Suomen Keskusta r.p.

 

 

ETENEn kokoonpano 2018-2022

 

Puheenjohtaja Jaana Hallamaa, sosiaalietiikan professori, Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja Lauri Kuosmanen, hoitotieteen professori, Itä-Suomen yliopisto

 

Palvelun käyttäjät

Jukka Sariola, hallituksen puheenjohtaja, Hengityslaitepotilaat ry,

Henkilökohtainen varajäsen Sari Loijas, liittohallituksen puheenjohtaja, Näkövammaisten liitto ry

Annika Rentola, toimittaja, Huvudstadsbladet

Henkilökohtainen varajäsen Mikael Söderström, puheenjohtaja, Koulutetut kokemusasiantuntijat ry

 

Palvelun järjestäjät ja tuottajat

Ilona Autti-Rämö, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos

Henkilökohtainen varajäsen Juha Viitala, ylilääkäri, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Olli Huuskonen, johtajaylilääkäri, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Henkilökohtainen varajäsen, Teppo Heikkilä,  hankejohtaja, Uudenmaan liitto

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöt

Kati Myllymäki, toiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto,

Henkilökohtainen varajäsen Jyrki Korkeila, psykiatrian professori, Turun yliopisto

Jukka Moilanen, ylilääkäri, Perinnöllisyyslääketieteen klinikka, Oulun yliopistollinen sairaala

Henkilökohtainen varajäsen, Juho Lehto, ylilääkäri, kliininen opettaja, Tampereen yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopisto

Ulla Hautanen, hammaslääkäri, Helsinki

Henkilökohtainen varajäsen, Vera Gergov, ammattiasioista vastaava psykologi, Suomen psykologiliitto ry

 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt

Sonja Sulkakoski, johtava sosiaalityöntekijä, Vaasan kaupunki

Päivi Topo, johtaja, Ikäinstituutti

Henkilökohtainen varajäsen Sakari Kainulainen, asiantuntija, tutkija, Diakonia- ammattikorkeakoulu

 

Oikeustiede

Liisa Nieminen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Henkilökohtainen varajäsen Pekka Päivänsalo, käräjätuomari, Helsingin käräjäoikeus

Kirsi Ruuhonen, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö

Henkilökohtainen varajäsen Jaska Siikavirta, johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus

Anna-Maija Pietilä, hoitotieteen professori, Itä-Suomen yliopisto

Henkilökohtainen varajäsen Ilmo Keskimäki, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

Yhteiskuntaa koskeva eettinen tutkimus

Matti Häyry, professori, johtamisen filosofia, Aalto yliopisto

Henkilökohtainen varajäsen Virpi Sipola, sielunhoidon johtava asiantuntija, Kirkkohallitus

Marko Ahteensuu, tutkimusetiikan yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Henkilökohtainen varajäsen Tuula Wahlman-Calderara, hammaslääkäri, teologian kandidaatti, Helsinki

 

Kansanedustajajäsenet

Kim Berg, kansanedustaja, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

Henkilökohtainen varajäsen Heidi Viljanen, kansanedustaja, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

Arja Juvonen, kansanedustaja, Perussuomalaiset r.p.

Henkilökohtainen varajäsen Minna Reijonen, kansanedustaja, Perussuomalaiset r.p.

Sanni Grahn-Laasonen, kansanedustaja, Kansallinen Kokoomus r.p.

Henkilökohtainen varajäsen Terhi Koulumies, kansanedustaja, Kansallinen Kokoomus r.p.

Pekka Aittakumpu, kansanedustaja, Suomen Keskusta r.p.

Henkilökohtainen varajäsen Hanna-Leena Mattila, kansanedustaja, Suomen Keskusta r.p.