ETENEn tehtävät

ETENE käsittelee sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta. Se antaa lausuntoja ja suosituksia, tekee kannanottoja ja herättää eettisiä kysymyksiä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua.

Neuvottelukunta antaa asiantuntija-apua sosiaali- ja terveysalaa koskevaa lainsäädäntöä kehitettäessä. Se myös kerää ja välittää kansallista ja kansainvälistä tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä.

Neuvottelukunta järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä toimittaa julkaisuja ja raportteja sosiaali- ja terveysalaa koskevista eettisistä kysymyksistä. Lisäksi se seuraa sosiaali- ja terveysalan ja siihen liittyvän teknologian kehitystä eettisestä näkökulmasta.

ETENEn kokoonpano 1.10.2018 alkaen

 

Puheenjohtaja Jaana Hallamaa, sosiaalietiikan professori, Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja Lauri Kuosmanen, hoitotieteen professori, Itä-Suomen yliopisto

 

Palvelun käyttäjät

Jukka Sariola, hallituksen puheenjohtaja, Hengityslaitepotilaat ry,

Henkilökohtainen varajäsen Sari Loijas, liittohallituksen puheenjohtaja, Näkövammaisten liitto ry

Annika Rentola, toimittaja, Huvudstadsbladet

Henkilökohtainen varajäsen Mikael Söderström, puheenjohtaja, Koulutetut kokemusasiantuntijat ry

 

Palvelun järjestäjät ja tuottajat

Ilona Autti-Rämö, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos

Henkilökohtainen varajäsen Juha Viitala, ylilääkäri, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Olli Huuskonen, johtajaylilääkäri, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä

Henkilökohtainen varajäsen, Teppo Heikkilä,  hankejohtaja, Uudenmaan liitto

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöt

Kati Myllymäki, toiminnanjohtaja, Suomen Lääkäriliitto,

Henkilökohtainen varajäsen Jyrki Korkeila, psykiatrian professori, Turun yliopisto

Jukka Moilanen, ylilääkäri, Perinnöllisyyslääketieteen klinikka, Oulun yliopistollinen sairaala

Henkilökohtainen varajäsen, Juho Lehto, ylilääkäri, kliininen opettaja, Tampereen yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopisto

Ulla Hautanen, hammaslääkäri, Helsinki

Henkilökohtainen varajäsen, Vera Gergov, ammattiasioista vastaava psykologi, Suomen psykologiliitto ry

 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt

Maija Uramo, erityisasiantuntija, Vantaan kaupunki

Henkilökohtainen varajäsen Sonja Sulkakoski, johtava sosiaalityöntekijä, Vaasan kaupunki

Päivi Topo, johtaja, Ikäinstituutti

Henkilökohtainen varajäsen Sakari Kainulainen, asiantuntija, tutkija, Diakonia- ammattikorkeakoulu

 

Oikeustiede

Liisa Nieminen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Henkilökohtainen varajäsen Pekka Päivänsalo, käräjätuomari, Helsingin käräjäoikeus

Kirsi Ruuhonen, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö

Henkilökohtainen varajäsen Jaska Siikavirta, johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus

Anna-Maija Pietilä, hoitotieteen professori, Itä-Suomen yliopisto

Henkilökohtainen varajäsen Ilmo Keskimäki, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

Yhteiskuntaa koskeva eettinen tutkimus

Matti Häyry, professori, johtamisen filosofia, Aalto yliopisto

Henkilökohtainen varajäsen Virpi Sipola, sielunhoidon johtava asiantuntija, Kirkkohallitus

Marko Ahteensuu, tutkimusetiikan yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Henkilökohtainen varajäsen Tuula Wahlman-Calderara, hammaslääkäri, teologian kandidaatti, Helsinki

 

Kansanedustajajäsenet

Kim Berg, kansanedustaja, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

Henkilökohtainen varajäsen Heidi Viljanen, kansanedustaja, Suomen Sosialidemokraattinen Puole r.p.

Arja Juvonen, kansanedustaja, Perussuomalaiset r.p.

Henkilökohtainen varajäsen Minna Reijonen, kansanedustaja, Perussuomalaiset r.p.

Sanni Grahn-Laasonen, kansanedustaja, Kansallinen Kokoomus r.p.

Henkilökohtainen varajäsen Terhi Koulumies, kansanedustaja, Kansallinen Kokoomus r.p.

Pekka Aittakumpu, kansanedustaja, Suomen Keskusta r.p.

Henkilökohtainen varajäsen Hanna-Leena Mattila, kansanedustaja, Suomen Keskusta r.p.