ETENEn tehtävät

ETENE käsittelee sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta. Se antaa lausuntoja ja suosituksia, tekee kannanottoja ja herättää eettisiä kysymyksiä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua.

Neuvottelukunta antaa asiantuntija-apua sosiaali- ja terveysalaa koskevaa lainsäädäntöä kehitettäessä. Se myös kerää ja välittää kansallista ja kansainvälistä tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä.

Neuvottelukunta järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä toimittaa julkaisuja ja raportteja sosiaali- ja terveysalaa koskevista eettisistä kysymyksistä. Lisäksi se seuraa sosiaali- ja terveysalan ja siihen liittyvän teknologian kehitystä eettisestä näkökulmasta.

ETENEn jäsenet

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään 18 muuta jäsentä. Viimeksi mainituista jäsenistä kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

ETENEn jäseniksi valitaan sosiaali- ja terveysalan eettisiin kysymyksiin perehtyneitä henkilöitä. He edustavat palvelujen käyttäjiä ja järjestäjiä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, oikeustieteitä, sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusta sekä yhteiskuntaa koskevaa eettistä tutkimusta.

Neuvottelukunnassa on vähintään neljä kansanedustajaa. Neuvottelukunnalla on pääsihteeri.

ETENEn kokoonpano 2014-2018

ETENEn kokoonpano 2010-2014

ETENEn kokoonpano 2006-2010

ETENEn kokoonpano 2002-2006

ETENEn kokoonpano 1998-2002