Lausunnot ja kannanotot 2005

Lausunto pandemiaan varautumisen eettisistä kysymyksistä, 22.12.2005

Koko lausunto (pdf, 57 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen pandemiavarautumisen työryhmä pyysi ETENEltä lausuntoa liittyen eettisiin näkökohtiin influenssapandemian varalle tehtävissä suunnitelmissa. ETENE käsitteli asiaa kahdessa syksyn 2005 kokouksessa ja antoi työryhmälle asiasta lausunnon.

Julkilausuma arjen medikalisoitumisesta, 1.7.2005

Koko julkilausuma (pdf, 66 kB)

ETENE on kevään 2005 aikana keskustellut arkipäivän lääketieteellistymisestä, medikalisaatiosta. Lääketieteen kehityksen myötä monet arjen asiat ovat teknistyneet ja siirtyneet osin terveydenhuollon vastuualueelle. ETENE toivoo tällä julkilausumalla herättävänsä keskustelua siitä, mitä asioita voidaan katsoa kuuluvan normaaliin arkielämään, ja jota ei tarvitse lääkkeillä tai muilla lääketieteen keinoilla "hoitaa".

Lausunto koskien Biolääketiedesopimusta ja sen lisäpöytäkirjoja ja niiden allekirjoitusta ja ratifiointia, 29.4.2005

Koko lausunto (pdf, 72 kB)

Ulkoministeriö pyysi ETENEltä lausuntoa koskien Euroopan Neuvoston Biolääketiedesopimuksen (CETS 164) ratifiointia sekä elinsiirtoihin (CETS 186) ja biolääketieteelliseen tutkimukseen (CETS 195) liittyviä lisäpöytäkirjoja.

ETENE käsitteli asiaa kokouksessaan 31.3. ja totesi, että neuvottelukunnan käsityksen mukaan ei ole esteitä biolääketiedesopimuksen ratifiointiin tai lisäpöytäkirjojen allekirjoitukseen.