ETENEn kesäseminaari 20.8.2020 - COVID-19-epidemian eettinen arviointi

Kesäseminaarin ohjelma 

Avaussanat, ETENEn puheenjohtaja, professori Jaana Hallamaa, Helsingin yliopisto

Voisiko kriisijohtajuus olla etiikkaviestintää? Professori Matti Häyry, Aalto-yliopisto

Koronapäätösten jälkikäteinen arviointi ja riskien etiikkaDosentti Marko Ahteensuu, Tampereen yliopisto

Pienryhmäkeskustelut - COVID-19-epidemian vaikutukset eri väestöryhmiin

- Lapset ja nuoretkeskustelun vetäjä johtava asiantuntija Esa Iivonen, MLL

- Mielenterveyden häiriöistä kärsivät, keskustelun vetäjä professori Lauri Kuosmanen, Itä-Suomen yliopisto

Ikääntyneet ja asumispalveluyksiköissä asuvat, keskustelun vetäjä johtaja Päivi Topo, Ikäinstituutti

Globaali pandemia, paikalliset ratkaisut? Dosentti Liina-Kaisa Tynkkynen, Tampereen yliopisto

Saako terveydenhuolto maksaa mitä tahansa? Toiminnanjohtaja Kati Myllymäki, Lääkäriliitto

ETENEn kesäseminaari 29.8.2019, Kulttuurikeskus Sofia, Vuosaari, Hki

Kesäseminaarin ohjelma

Kesäseminaarin esitykset

Ilmastomuutoksen holistiset vaikutukset, Jouni Jaakkola

Ilmastoahdistus ja eksistentiaalinen hyvinvointi, Panu Pihkala

Kestävän kehityksen haasteet: mitä yksilön ja yhteisön tulisi tehdä, Annukka Vainio