FI SV EN

Yhteystiedot

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Puhelin (vaihde): 0295 16001
Sähköposti: [email protected]
 
PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
(käyntiosoite: Meritullinkatu 8, Helsinki)
 
Pääsihteeri Sinikka Sihvo, p. 029 51 63 221
Hallinnollinen avustaja Leni Soikkonen, p. 029 51 63 399