Yhteystiedot

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Sähköposti: [email protected]

Puhelin (Valtioneuvoston vaihde): +358 295 16001

PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
(käyntiosoite: Meritullinkatu 8, Helsinki)

Pääsihteeri
Maija Miettinen, [email protected], p. +358 295 163 452
Hallinnollinen avustaja
Leni Soikkonen, [email protected], p. +358 295 163 399