Lausunnot ja kannanotot 2007

ETENEn lausunto lääkehoidon kokonaisvastuun ongelmista, 16.4.2007

Koko lausunto (pdf, 35 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ETENEltä lausuntoa selvityksestä lääkehoidon kokonaisvastuun ongelmista ja ehdotuksista ongelmien ratkaisemiseksi.

ETENE katsoi, että kotisairaalatoiminnan kirjaaminen sairaaloiden tai terveyskeskuksen toiminnaksi parantaa kotisairaalahoidossa olevien potilaiden asemaa edellytyksenä, että potilaat myös kirjataan kotisairaalapotilaiksi. Nykyisin käytäntö on kirjavaa, ja esimerkiksi kipulääkehoito voi tulla saattohoitopotilaalle kohtuuttoman kalliiksi, jos hän joutuu kustantamaan lääkkeen itse. Kotisairaalassa annettavat lääkkeet kustantaa hoitava yksikkö.

Selvityksessä todetaan, että osa sairaaloiden poliklinikoilla ja terveyskeskuksissa tapahtuvista lääkehoidoista tapahtuu siten, että potilas lunastaa lääkkeen apteekista. Tämä on nykyisten säännösten vastaista. Selvityshenkilö ehdottaa että sairaalan poliklinikoilla ja terveyskeskuksissa annettava lääkehoito tulisi sairasvakuutuskorvauksen piiriin, jolloin sairaala tai terveyskeskus saisi lääkehoidosta korvauksen. ETENE näki, että järjestelyihin liittyi myös monenlaisia ongelmia.

ETENElle jäi myös epäselväksi selvityksessä ehdotetun lääkehoidon arviointilautakunnan asema ja tehtävänkuva verrattuna Rohtoon, Lääkehintalautakuntaan ja FinOHTAan, jotka tekevät vastaavia arviointeja jo tällä hetkellä.

ETENEn kannanotto keskusteluun vaikeavammaisten lasten elvytyksestä, 4.4.2007

Koko Kannanotto (pdf, 37 kB)

Julkisuudessa on käyty paljon keskustelua vammaisten lasten elvytyksestä, elvyttämättä jättämisestä ja siihen liittyvästä päätöksenteosta. Joulukuussa valtakunnallinen vammaisneuvosto (Vane) antoi asiassa kannanottonsa. ETENE halusi myös ottaa aiheen keskusteltavakseen ja pyysi kokoukseensa kuultavakseen Vanen pääsihteeri Sari Loijaksen sekä lastenneurologian erikoislääkäri Tuula Lönnqvistin, joka on kirjoittanut asiasta Duodecim-lehteen syksyllä 2006. Keskustelujensa pohjalta ETENE kirjoitti asiasta kannanoton.

ETENEn lausunto hengityshalvaustyöryhmän raportista, 26.3.2007

Koko lausunto (pdf, 32 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ETENEn lausuntoa hengityshalvaustyöryhmän ehdotuksiin.