FI SV EN

ETENEn yhteistyötahoja

ETENE toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, eduskunnan, muiden ministeriöiden ja valtion laitosten kanssa. Yhteistyötapaamisia ja -tilaisuuksia järjestetään mm. kansallisten eettispainotteisten neuvottelukuntien ja alueellisten toimijoiden kanssa. ETENE tekee yhteistyötä myös tiede- ja koululaitosten, järjestöjen, median ja kansalaisten kanssa.

ETENE seuraa ja välittää tietoa kansainvälisistä eettisistä kysymyksistä ja osallistuu tarvittaessa seminaareihin kansainvälisiin tilaisuuksiin. Kahdenvälistä yhteistyötä kohdistetaan etupäässä pohjoismaihin ja Baltian maihin.