Lausunnot ja kannanotot 1999

Lausunto hedelmöityshoidoista, 15.6.1999

Koko lausunto (pdf, 68 kB)

Suomessa on valmisteltu vuosia monissa työtyhmissä lakiehdotusta hedelmöityshoidosta. "Laiton" tilanne itsessään saa aikaan ongelmallisia tilanteita. Mm. joidenkin hedelmöityshoidoilla syntyneiden lasten oikeudellinen asema on ongelmallinen. Kun yritys saada aikaan hedelmöityshoitolaki kaatui jälleen syksyllä 1998, ETENE päätti keskustella aiheesta ja antaa asiasta lausunnon kesäkuussa 1999.

Lausunto poikien ympärileikkauksesta, 15.6.1999

Koko lausunto (pdf, 21 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ETENEltä lausuntoa poikien ei-lääketieteellisin perustein tehdyistä ympärileikkauksista keväällä 1999. ETENE käsitteli tätä asiaa kolmessa eri kokouksessa. Lausunto, joka annettiin kesäkuussa 1999, sisältää professori Raimo Lahden eriävän mielipiteen.

Lausunto geeniseulontatyöryhmän muistiosta, 8.1.1999

Koko lausunto (pdf, 60 kB)

Lausunto geeniseulontatyöryhmän muistiosta on ensimmäinen sosiaali- ja terveysministeriön ETENEltä pyytämä lausunto. Kahdessa kokouksessaan ETENE keskusteli seulontoihin liittyvistä arvoista, tutkittaville annettavasta informaatiosta ja mahdollisesta neuvonnasta seulonnan jälkeen. Lausunnossaan ETENE kiinnitti huomioita erityisesti näihin kysymyksiin.