Lausunnot ja kannanotot 2010

Kannanotto synnytyksessä toteutettavan hyvän hoidon eettisistä perusteista, 25.3.2010

Koko kannanotto (pdf, 1112 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi kannanottoa synnytysten hoidosta. ETENE käsitteli asiaa kokouksissaan 5.11.2009, 16.2.2010 ja 25.3.2010.

Kannanotossaan ETENE toteaa, että eettiset periaatteet saattavat joutua joskus vastakkain synnytyksen hyvässä hoidossa. Keskeisiä arvoja synnytyksessä ovat lapsen oikeus terveyteen, hyvinvointiin ja hyvään syntymään, ihmisen kunnioittaminen, itsemäärääminen, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus. Nämä periaatteet voivat joutua ristiriitaan silloin, kun tarkastellaan esimerkiksi äidin ja sikiön oikeuksia, hoidon turvallisuutta ja hoidon tavoitettavuutta tai äidin toiveiden kuuntelua ja lääketieteellisten näkökohtien painottamista. Tällöin joudutaan arvioimaan, mitkä eettiset periaatteet ovat ensisijaisia.

Synnytysten hoitoa järjestettäessä joudutaan ottamaan huomioon, kuinka paljon voimavaroja on käytettävissä ja kuinka ne voidaan jakaa, jotta kansalaisten yhdenvertaisuus toteutuu. Tavoitteena on
oltava, että palvelut ovat helposti saatavilla, ne ovat hinnaltaan kohtuullisia ja että ne vastaavat perheiden tarpeita ja odotuksia. Synnytyksen turvallisuuden korostaminen näyttää johtavan synnytysten keskittämiseen, mistä puolestaan seuraa erikoissairaanhoidon keskittäminen. Tähän on varauduttava toimintamalleja muuttamalla.

Lapsen kasvun ja kehityksen perusedellytys on synnytystapahtumaa edeltävän, synnytyksen aikaisen ja synnytyksen jälkeisen hoidon hyvä taso, josta on syytä keskustella. Erityisesti keskustelua on käytävä sikiön oikeudesta terveyteen ja hyvinvointiin, sillä se kertoo lapsen orastavan elämän arvosta yhteiskunnassa.