Lausunnot ja kannanotot 2006

Lausunto STM:n ohjeista päihtyneen henkilön akuuttihoidosta, 4.10.2006

Koko lausunto (pdf, 34 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ETENEltä lausuntoa ohjeista päihtyneen henkilön akuuttihoidosta. ETENE käsitteli ohjeita kokouksessaan 20.9.2006 ja antoi asiasta lausunnon.

Lausunto rintasyöpäseulonnan laajentamisesta, 5.6.2006

Koko lausunto (pdf, 38 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ETENEltä kannanottoa seulontatyöryhmän ehdotukseen rintasyöpäseulonnan laajentamisesta kansanterveysasetuksen muutoksella. Ehdotuksen taustalla oli FinOHTAn raportti 28/2006. ETENE keskusteli tästä ehdotuksesta kokouksessaan 17.5.2006, ja antoi asiasta lausunnon.

Lausunto valtakunnallisesta käytännöstä sikiön poikkeavuuksien seulonnasta raskauden aikana, 27.3.2006

Koko lausunto (pdf, 32 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ETENEltä lausuntoa ehdotuksesta valtakunnalliseksi käytännöksi sikiön poikkeavuuksien seulonnassa raskauden aikana. ETENE käsitteli ehdotusta kokouksessaan 22.3. ja antoi asiasta lausunnon.

Lausunto kantasolututkimukseen myönnettävästä EU-rahoituksesta, 28.2.2006

Koko lausunto (pdf, 32 kB)

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi ETENEltä lausuntoa EU:n seitsemänteen puiteohjelmaan ehdotetusta rahoituksesta alkiokantasolututkimukseen. Koska ETENEllä ei ollut tähän aikaan kokousta, ETENE:n pääsihteeri ja puheenjohtaja laativat asiasta lausunnon viitaten ETENEn aiempaan lausuntoon kyseisestä asiasta.

Lausunto pandemiaan varautumisen työryhmän raportista, 7.2.2006

Koko lausunto (pdf, 38 kB)

ETENE antoi STM:n pandemiaan varautumisen työryhmälle lausunnon pandemiaan varautumiseen sekä sairauden hoitoon ja ehkäisyyn liittyvistä eettisistä näkökohdista. Neuvottelukunta halusi lisätietoa liittyen muihin rokotuksiin, ja vuoden 2006 ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin näistä sekä työryhmän raportin luonnoksesta.