ETENE pähkinänkuoressa

  • valtioneuvoston asettama asiantuntijaryhmä eri aloilta ja eri puolilta Suomea.
  • käsittelee sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä
  • antaa asiantuntija-apua
  • järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
  • toimittaa julkaisuja ja raportteja sosiaali- ja terveysalaa koskevista eettisistä kysymyksistä
  • palvelee viestimiä ja mediaa terveydenhuollon etiikasta sekä ohjaa mediaa oikeiden asiantuntijoiden tykö

 

  • puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään 18 muuta jäsentä, joista neljä kansanedustajaa
  • keskimäärin kuusi kokousta ja 1-2 seminaaria vuodessa
  • vakituinen pääsihteerin virka STM:ssä.
  • toiminut vuodesta 1998.

 

 

Yhteystiedot

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

Sähköposti: etene.stm(at)gov.fi

Puhelin (Valtioneuvoston vaihde): +358 295 16001

PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
(käyntiosoite: Meritullinkatu 8, Helsinki)

Pääsihteeri
Maija Miettinen, etunimi.sukunimi(at)gov.fi, p. +358 295 163 452