ETENE pähkinänkuoressa

  • valtioneuvoston asettama asiantuntijaryhmä eri aloilta ja eri puolilta Suomea.
  • käsittelee sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä
  • antaa asiantuntija-apua
  • järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
  • toimittaa julkaisuja ja raportteja sosiaali- ja terveysalaa koskevista eettisistä kysymyksistä
  • palvelee viestimiä ja mediaa terveydenhuollon etiikasta sekä ohjaa mediaa oikeiden asiantuntijoiden tykö

 

  • puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään 18 muuta jäsentä, joista neljä kansanedustajaa
  • keskimäärin kuusi kokousta ja 1-2 seminaaria vuodessa
  • vakituinen pääsihteerin virka STM:ssä.
  • toiminut vuodesta 1998.