Lausunnot ja kannanotot 2003

Kannanotto psykoterapiakorvauksista, 21.11.2003

Koko kannanotto (pdf, 124 kB)

ETENE on seurannut julkista keskustelua psykoterapiakorvauksista ja päätti ottaa kantaa asiaan potilaan aseman ja oikeuksien näkökulmasta. Asia liittyy ETENEn vuonna 2003 käsittelemään teemaan itsemääräämisoikeuden ja heitteillejätön rajapinnasta, josta on valmistumassa ETENEn seuraava seminaarijulkaisu.

Lausunto potilaslain 6 §:n muutoksesta, 22.9.2003

Koko lausunto (pdf, 86 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ETENEltä lausuntoa potilaslain 6 §:n muutoksesta, joka on valmisteilla ministeriössä. Projektiryhmän raportti (Työryhmämuistioita 2003:25) löytyy sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Lausunto ihmisen alkioperäisten kantasolujen tutkimuksen rahoituksesta, 28.8.2003

Koko lausunto (pdf, 73 kB)

Kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytänyt kansallisilta eettisiltä toimikunnilta lausuntoa Euroopan komission ehdotuksesta lisäohjeista ihmisen alkion kantasolututkimuksiin.