Lausunnot ja kannanotot 2000

Lausunto hedelmöityshoitolaista, 18.12.2000

Koko lausunto (pdf, 173 kB)

Edellisessä lausunnossaan ETENE toivoi, että se voi ottaa kantaa hedelmöityshoitolakiin ennen kuin se on eduskuntakäsittelyssä. Oikeusministeriö lähestyi ETENEä ja halusi sen ottavan kantaa muutamaan keskeiseen hedelmöityshoitoihin liittyvään ongelmakysymykseen. ETENE käsitteli näitä kysymyksiä kolmessa kokouksessa, lausunnossaan tarkasteli kysymyksiä monilta puolilta ja painotti, että se, miten nämä kysymykset ratkaistaan, on loppujen lopuksi enemmän poliittinen kuin eettinen kysymys. Lausunto, joka on lähetetty tammikuussa 2001, sisältää lähetekirjeen.

Lausunto lobotomian aiheuttamien haittojen rahallisesta korvauksista, 15.11.2000

Koko lausunto (pdf, 175 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ETENEn kannanottoa lobotomian aiheuttamien haittojen rahallisista korvauksista. Muutama vuosi aiemmin Norja oli päättänyt maksaa kaikille lobotomiapotilaille samansuuruisen rahallisen korvauksen, ja Suomessakin tästä keskusteltiin. ETENE käsitteli asiaa kolmessa kokouksessaan, pyysi asiantuntijalausunnon ETENEn varajäsen Raimo Pekkaselta ja antoi sitten asiasta lausunnon marraskuussa 2000. Lausunnossa on liitteenä hallintoneuvos Raimo Pekkasen muistio.

Lausunto psykiatrisesta hoidosta, 30.6.2000

Koko lausunto (pdf, 68 kB)

Euroopan neuvoston bioetiikan johtokomitea on valmistellut työryhmässä Biolääketiedesopimuksen lisäpöytäkirjaa, josta se pyysi lausuntoa Euroopan Neuvoston jäsenmailta. Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi kantaa tähän työryhmämuistioon ETENEltä kesäkuussa 2000.