FI SV EN

ETENEs utlåtanden och ställningstaganden

ETENE ger utlåtanden till ministerier och andra aktörer både på begäran och på eget initiativ. Utlåtandena grundar sig på de diskussioner som har förts under mötena. I en del utlåtanden inhämtar delegationen expertutlåtanden och bereder utlåtandena i en för uppdraget tillsatt arbetsgrupp.

ETENEs ställningstagande: Social- och hälsovårdsområdets etiska principer gäller också under undantagsförhållanden (30.3.2020)

OBS! Utlåtanden och ställningstaganden finns mer på finska