ETENEn julkaisut 2012

ETENE-julkaisuja 36: Saattohoito Suomessa vuosina 2001, 2009 ja 2012 - suunnitelmat ja toteutus

Koko julkaisu (pdf, 569 kB)

ETENEssä on selvitetty saattohoito-ohjeiden ja saattohoitokäytäntöjen kokonaistilannetta sairaanhoitopiireissä ja suurissa kaupungeissa vuosina 2001, 2009 ja 2012. Tähän julkaisuun on koottu kolme ETENEn vuonna 2012 tekemää selvitystä saattohoidon tilanteesta. Niiden sekä ETENEn kokouksissa käytyjen keskustelun pohjalta on laadittu lyhyt kannanotto tarpeesta kehittää eteenpäin saattohoidon laatua ja saatavuutta.

ETENE-julkaisuja 35: Etiikan tila sosiaali- ja terveysalalla

Koko julkaisu (pdf, 432 kB)

Sosiaali- ja terveysalalla käydään usein keskustelua siitä, miten potilaan tai asiakkaan hoito tai palvelu pitäisi järjestää ja toteuttaa tilanteissa, joissa eettiset arvot ovat keskenään ristiriidassa. Milloin henkilön itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa? Miten hyvä saattohoito tulisi järjestää? Miten asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu varmistetaan? ETENE on käsitellyt näitä kysymyksiä perusteellisesti vuonna 2011 valmistuneessa julkaisussaan Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. Samalla ilmeni, että tiedot sosiaali- ja terveysalan etiikan tilasta ovat varsin hajanaiset ja vajavaiset. Nyt ilmestynyt julkaisu on ensimmäinen yritys tarkastella laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon etiikan tilaa. Etiikan tilaa arvioidaan tilasto- ja tutkimustietojen avulla. Esiin nostetaan sekä ongelmallisia ja myönteisiä kehityssuuntia että sosiaali- ja terveysalan keskeisiä kysymyksiä. On toivottavaa, että niistä syntyy keskustelua ja väittelyäkin.