ETENEn julkaisut 2002

ETENE-julkaisuja 5: Eettisyyttä terveydenhuoltoon - Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta 1998-2002

Koko julkaisu (pdf, 401 kB)

ETENEn kausijulkaisu vuosilta 1998-2002 sisältää yhteenvedon neuvottelukunnan ensimmäisestä neljästä vuodesta, ETENEn jäsenten kirjoituksia omista kokemuksistaan neuvottelukunnan jäseninä sekä liitteenä ETENEn antamat lausunnot.

Tutkimuksen eettinen arviointi Suomessa

Koko julkaisu (pdf, 92 kB)

ETENE, TUKIJA, Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Biotekniikan neuvottelukunta (BTNK), Geenitekniikkalautakunta (GTLK) sekä Koe-eläintutkimuksen yhteistyöryhmä (KYTÖ) julkaisivat syksyllä 2002 raportin tutkimuksen eettisestä arvioinnista Suomessa. Julkaisun ulkoasu uudistettiin ja teksti päivitettiin keväällä 2006.

Työryhmämuistio: DNA-näytteet epidemiologisissa tutkimuksissa

Koko julkaisu (pdf, 146 kB)

DNA ja Epidemiologia -työryhmä pohtii muistiossaan DNA-näytteiden käyttöä epidemiologisissa tutkimuksissa eri näkökulmista.