ETENEn julkaisut 2009

ETENE-julkaisuja 25: Mielenterveysetiikka - Sinulla ja minulla on moraalinen vastuu

Koko julkaisu (pdf, 189 kB)

ETENE on julkaissut raportin mielenterveystyön eettisistä näkökulmasta. Raportti kiteyttää eettisesti hyvään mielenterveystyöhön kuuluvat periaatteet ja sillä pyritään turvaamaan mielenterveyspotilaiden ja -asiakkaiden sekä heidän omaistensa oikeuksia, edistämään heidän osallisuuttaan ja parantamaan heidän asemaansa yhteiskunnassa. Näin ETENE osallistuu keskusteluun mielenterveystyön arvoperustasta, palvelujen käyttäjien ihmisarvoisen elämän edellytyksistä, itsemääräämisoikeudesta sekä yh- denvertaisesta ja inhimillisestä kohtelusta. Toivomme, että tämä raportti jatkaa keskustelua hyvästä mielenterveystyöstä.