ETENEn julkaisut 2005

ETENE-julkaisuja 15: "Imago Dei". Ihminen - Jumalan kuva vai terveydenhuollon tuote

Koko julkaisu (pdf, 217 kB)

ETENE järjesti kuudennen sisäisen seminaarinsa ihmiskuvasta, terveydenhuollosta ja markkinoista. Esimerkkinä markkinoiden merkityksestä ja rajanvedon vaikeudesta terveydenhuollon perustehtävän, ihmisen terveyden ylläpitämisen ja sairauden hoidon sekä ihmiskuvan muokkauksen välillä käsiteltiin rekonstruktiivisen plastiikkakirurgian sekä esteettisen kirurgian välisiä rajapintoja. Seminaarissa käsiteltiin myös lääkkeellistä ihmisen suorituskyvyn muokkausta sekä tunne-elämään vaikuttamista.

Neuvottelukunta halusi kannanotossaan painottaa erityisesti nuorten hyvinvointia. Neuvottelukunta näki, että terveydenhuollon tarjonnalla on vaikutusta siihen, mitä yhteiskunta näkee hyväksyttävänä ja jopa saavuttamisen arvoisena. Neuvottelukunta painottaa yhteiskunnan ja aikuisten vastuuta tulevaisuuden rakentamisessa.

ETENE-julkaisuja 12: ETENEn ja TUKIJAn esite

Koko esite (pdf, 653 kB)

Esitteessä kerrotaan Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan ja sen alaisen Lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston perustamisvaiheista, tehtävistä ja toiminnasta