ETENEn julkaisut vuonna 2017

ETENE-julkaisuja 45: Lapsen hyvä ja lapsen suojelu - Eettisiä näkökulmia lapsen hyvinvointiin, oikeuksiin ja suojeluun.

ETENE käsitteli sisäisessä seminaarissaan lapsen oikeuksiin, hyvinvointiin ja lastensuojeluun liittyviä kysymyksiä. Kokouksessa todettiin, että tutkimus- tai rekisteritietoa lastensuojelusta on vaihtelevasti, eikä niiden pohjalta voi tehdä johtopäätöksiä lastensuojelun tilasta tai sen laadusta. Lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle on varsin yleistä, se vaihtelee kunnittain, ja tutkimuksissa on havaittu, että sijoitettujen lasten palvelut eivät välttämättä ole toteutuneet heidän tarpeitaan vastaavasti. Lapsen kuuleminen prosessin aikana on myös puutteellista.

Seminaarissa kuultiin kaksi esimerkkiä varhain puuttumisesta, lapsen hyvinvoinnin puheeksi ottamisesta sekä lapsen lähipiirin tukemisesta jo varhain ennen lapsen voimakasta oirehtimista. Näissä projekteissa on näytetty selkeästi, että varhain lähipiirin ja lapsen tukemisella voidaan hänen hyvinvointiaan tukea myös kriisitilanteissa ja usein voidaan jopa välttää raskaat viranomaistoimenpiteet.