FI SV EN

ETENEs publikationer

ETENEs publikationer behandlar bl.a. etiska frågor inom social- och hälsovården samt patientens och klientens ställning. Rekommendationerna har getts till medborgare, fackpersonal inom social- och hälsovården samt förtroendevalda och beslutsfattare inom politiken. Syftet med ETENEs publikationer är att stödja personalen inom social- och hälsovården att handla på ett etiskt hållbart sätt.

På den finskspråkiga webbsidan Muut aineistot finns fler publikationer, bl.a. social- och hälsovårdsministeriets broschyr om organdonation samt en publikation och en broschyr om lindrande vård.

ETENEs broschyr / bokmärke
Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

National Advisory Board on Social Welfare and Health Care Ethics ETENE

ETENEs publikationer på svenska

Publikation 42: Barn- och ungdomsetik inom social- och hälsovården, 2014
Publikation 33: Den etiska grunden för social- och hälsovården, 2011
Publikation 27: Mental hälsa - du och jag har ett moraliskt ansvar, 2009
Publikation 22: ETENEs rapport om vårdetik på ålderns höst, 2008
Publikation 13: En brochyr om ETENE och TUKIJA, 2005
Promemoria om vård i livets slutskede, 2003
Publikation 2: Gemensamma etiska principer, 2001

Av dessa publikationer/material finns sammandrag på svenska

Publikation 44: Etiska reflektioner vid livets portar - principer, ståndpunktstaganden och åsikter.
Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården 2010-2014

Publikation 43: Etiska frågor kring regional jämlikhet
Publikation 35: Etiken inom social- och hälsovården
Publikation 31: Jämlikhet inom social- och hälsovården. Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården 2006-2010  
Publikation 30: Teknologin och etiken i vård och omsorg inom social- och hälsovården, 2010
Publikation 28: Medmänskligt ansvar i Finland - Vem bryr sig?, 2010
Seminariepublikation 19: Etiska utmaningar för främjandet av hälsan, 2007
Seminariepublikation 18: Behoven inom hälsovården - vem eller vad bestämmer?, 2006

Seminariepublikation 15: "Imago Dei". Människan - Guds avbild eller produkt av hälso- och sjukvården, 2008
Seminariepublikation 11: Multikulturalism inom hälso- och sjukvården i Finland, 2004
Seminariepublikation 10: Autonomi och utsättande och övergivande - etisk gränsdragning, 2003
Seminariepublikation 6: Priset på vård och jämlikhet i vården en etisk utmaning för hälso- och sjukvården, 2002
Seminariepublikation 5: Etiska frågor inom hälso- och sjukvården i samband med död, 2001
Seminariepublikation 1: Jämlikhet och människovärde inom den finska hälso- och sjukvården, 2000

Andra publikationer på svenska

Rapport om etisk utvärdering av forskning i Finland, 2002/2006
Rapport om etiska och juridiska frågor om barn i medicinsk forskning, 2003