FI SV

ETENEs möten

ETENE håller i medeltal sex möten om året. Under mötena fattas beslut om delegationens ställningstaganden, utlåtanden, rekommendationer och publikationer. ETENE kan bjuda in experter till sina möten.

ETENEs seminarier

Delegationen ordnar ett eller två seminarier varje år. Seminarierna är antingen öppna för allmänheten, riktade till någon specifik målgrupp eller interna delegationsmöten. En del av seminarierna genomförs tillsammans med samarbetspartners.

Kommande seminariedagar (på finska)