FI SV EN

Kontaktinformation

PB 33

Sjötullsgatan 8, Helsingfors
FIN-00023 Statsrådet

E-post: etene(at)stm.fi

Generalsekreterare, överläkare
Ritva Halila
tfn +358 295 163 420

Avdelningssekretare
Taina Mutanen
tfn +358 295 163 111