FI SV EN

ETENEs material

ETENE publicerar rekommendationer och rapporter. Under sina mandatperioder har ETENE publicerat rekommendationer om den gemensamma värdegrunden inom hälsovården och den lindrande vården samt om de etiska frågorna gällande åldringsvården, mental hälsa och teknologi. Övriga publikationer har behandlat aktuella etiska ämnen, som även har tagits upp under de seminarier som ETENE har ordnat. De sist nämnda publiceras som nätpublikationer.

ETENEs tryckta publikationerna kan beställas gratis. Publikationerna kommer också att finnas på denna hemsida.

Allt material finns inte tillgängligt på svenska.

Materialförfrågningar