Hoppa till innehåll
  • Vi behandlar

    etiska frågor med anknytning till social- och hälsovården samt patientens och klientens ställning i ett principiellt perspektiv.

  • Vi ger utlåtanden och rekommendationer

    som kommer med ställningstaganden.

  • Vi väcker samhällsdebatt i etiska frågor.

Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE

Den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården har i uppgift att på ett principiellt plan behandla etiska frågor med anknytning till social- och hälsovården samt patientens och klientens ställning och att ge rekommendationer om dessa.

Delegationen tar initiativ, ger utlåtanden, tillhandahåller experthjälp, väcker samhällsdebatt och förmedlar information om nationella och internationella etiska frågor inom social- och hälsovården.