Terveydenhuollon valinnat

Priorisointi on valintaa, asioiden laittamista tärkeysjärjestykseen. Me kaikki teemme arjessamme valintoja jatkuvasti. Myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on tehty aina valintoja.

Lääketieteen teknologian kehitys lisää tarvetta priorisointiin. Priorisointi herättää pelkoja siitä, että jossain tilanteessa potilas jäisi hoitamatta. On kuitenkin muistettava, että mitä julkisempaa ja läpinäkyvämpää priorisointia koskeva keskustelu on, sitä suuremmat mahdollisuudet on päästä oikeudenmukaisiin ratkaisuihin valintapäätöksissä.

Oikein tehtynä priorisointi säästää yhteiskunnan kustannuksia, mutta samalla myös parantaa hoidon laatua ja vaikuttavuutta. Millä lailla tämä toteutetaan, onkin vaikeampi kysymys.

ETENE on osallistunut priorisointikeskusteluihin useilla foorumeilla, ja ottanut kantaa erilaisiin pieniin ja suuriin kysymyksiin, joita sille on esitetty. ETENE on painottanut sitä, että ihminen ei voi valita sairauttaan johon ehkä hoito on hänelle itselleen ja yhteiskunnalle kallista.

Hoidon ehdoksi ei voi asettaa sitä, miten ihminen itse on vaikuttanut omilla valinnoillaan tai elämäntavoillaan sairautensa puhkeamiseen. Riskikäyttäytymistä ovat myös urheilu, matkustaminen ja intohimoinen työnteko, ei vain päihteet ja tupakointi. Sairaus on taakka jokaiselle, ja yhteiskunnan ja terveydenhuollon velvoite on auttaa tarvitsijaa. Lue lisää ►