Oikeus hyvään hoitoon ja huolenpitoon

Sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa on muutoksissa. Eriarvoisuus on lisääntynyt myös terveydenhuollossa. Suomen lakien mukaan jokaisella on oikeus hyvään hoitoon ja tarvittaessa hyvään sosiaalihuoltoon ja huolenpitoon. Mitä se tarkoittaa? Onko työtön päihteiden käyttäjä oikeutettu samanarvoiseen hoitoon kuin pienten lasten vanhempi tai ison yhtiön pääjohtaja? Ovatko kehitysvammaiset oikeutettuja tehohoitoon ja sydänleikkauksiin? Kuinka pieniä keskosia pitää hoitaa? Onko vanhuksella oikeus vaatia hoitoa kotona, jos hänen pärjäämisensä hiipuu? Kuka määrittää tarpeen terveydenhuollossa, jos hoidon tarve on ratkaisevana tekijänä siinä, kenelle hoitoa annetaan?

Oikeus hoitoon ja oikeudenmukaisuus ovat läheisessä kytköksessä toisiinsa. Ihminen ei pysty valitsemaan sairautta, ei myöskään terveyttä. Lääketieteen kehitys tuo apukeinoja ja mahdollisuuksia niitä tarvitseville. Tämä on tuonut paljon hyvinvointia ja vapauksia, mutta jälleen kysymyksiä siitä, miten pitkälle ihmiset voivat määrätä ja valita, kun jaettavat voimavarat ovat rajalliset. Näitä kysymyksiä pohditaan myös moniammatillisessa ETENEssä, ja neuvottelukunta pyrkii toiminnallaan myös herättämään keskustelua tällä alueella. Lue lisää ►