Elämän loppu

ETENE on käsitellyt paljon elämän loppuun liittyneitä eettisiä kysymyksiä toimintakausillaan. ETENE on laatinut suositukset saattohoitoon, vanhusten hyvään hoitoon, ja selvittänyt saattohoidon tilaa 2000-luvulla. Vanhusten hoidossa korostuvat ihmisarvon kunnioitus ja oikeudenmukaisuuden periaate. Vanhuksen tai vakavasti sairaan arvojen kunnioittaminen ja toiveiden toteutus myös tilanteessa, jossa he eivät voi osallistua omaa hoitoa ja hoivaa koskevaan päätöksen tekoon, testaa myös hoivan antajan ammattitaitoa, viisautta ja arvomaailmaa.

Ihminen kohtaa oman elämänsä päätepisteen joskus nopeasti, usein hitaasti, joskus rauhallisesti, usein vaikeiden sairauksien uuvuttamana. Kaikilla on kuitenkin oikeus arvokkuuteen ja hyvään kuolemaan ja tarpeen ja omien arvojensa mukaiseen hoitoon.

Suomessa tehdään elinluovutuksia vähemmän kuin mitä niitä olisi mahdollista tehdä ja miten paljon elimiä tarvittaisiin. Elinsiirtotoimintaa säätelevät kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on myös sitoutunut. Elinsiirrossa potilas voi saada vuosiksi hyvää elämää kärsimyksen sekä sairauden ja sairaalahoidon sijaan. Elinsiirtotoimintaan liittyy kansainvälisesti lieveilmiöitä, jotka myös Suomessa on otettava huomioon.

Suomessa toiminta on lainsäädännön turvin keskitetty vain yhteen yliopistosairaalaan, mikä ehkäisee väärinkäytöksiä, mutta haastaa toisin tavoin toimijat. Elinsiirtoon liittyy myös luovuttaja, jonka tahto ja arvot on huomioitava elinsiirtoa harkitessa.  Vapaaehtoisuus ja eri toimijoiden riippumattomuus toisistaan ovat toiminnan kulmakiviä.

Lue lisää ►