Lapset ja nuoret

Elämän ääripäissä korostuvat eettisistä periaatteista ihmisarvon ja elämän kunnioitus sekä oikeudenmukaisuus. Eettisten periaatteiden punninta on sitä tärkeämpää, mitä enemmän hoidon ja hoivan saaja on riippuvainen sen antajasta. Lasten ja nuorten parissa työskenteleviltä vaaditaan erityisen paljon ammattieettistä vastuuta, viisautta, kykyä kuunnella ja ymmärtää ja tukea lasta ja nuorta sekä hänen huoltajiaan arjessa, ja tarvittaessa puuttua epäkohtiin.

Lasten ja nuorten asema on ollut keskeinen keskustelun aihe ETENEssä. Lapset ovat tulevaisuutemme rakentajia, ja lasten aseman, terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen ehkäisee sekä heidän kärsimystään että yhteiskunnan kustannuksia myöhemmin. Lapsen kohdalla eettiset kysymykset ovat myös erityisiä, koska lasten oikeuksien toteutuminen on riippuvainen hänestä huolta pitävistä aikuisista. ETENEn seminaarijulkaisu Lapsuuden ja nuoruuden etiikka sosiaali- ja terveysalalla vuodelta 2013 käsittelee lasten hyvinvointia ja lastensuojelua, lausunnot ja kannanotot pääosin terveydenhuollon erityiskysymyksiä. Lapsiin ja nuoriin liittyen ETENE on tuottanut seuraavaa materiaalia:

Julkaisut

Lausunnot

Seminaarit

ETENEn kesäseminaari 28.8.2013