Hedelmöityshoidot

Hedelmöityshoitoihin liittyy paljon eettisiä kysymyksiä. Kenelle hoitoa voidaan antaa, ja kenelle ei. Mikä on syntyvän lapsen asema ja oikeudet, jos lapsi syntyy luovutettujen sukusolujen avulla? Onko kohdunvuokraus joissain tilanteessa eettisesti hyväksyttävää? Mikä on tällöin sijaissynnyttäjän asema? Onko vammaisella naisella oikeus hedelmöityshoitoon?

ETENE on ottanut kantaa hedelmöityshoitoihin liittyviin eettisiin kysymyksiin seuraavasti: