ETENEn lausunto biopankkilaista 4.3.2021

12.3.2021 10.31
Tiedote

ETENE on antanut oman lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle uudeksi biopankkilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 4.3.2021.

Lausunto on luettavissa täällä.

Ajankohtaista