Hyppää sisältöön

Kannanotto: Lapsia ja nuoria on suojeltava nikotiinia sisältäviltä tuotteilta

Julkaisuajankohta 10.4.2024 10.33
Tiedote
Nuoria istumassa penkillä.

ETENE on julkaissut 10.4.2024 kannanoton: Lapsia ja nuoria on suojeltava nikotiinia sisältäviltä tuotteilta.

Kannanoton tiivistelmä:

•    Sähkösavukkeiden kokeileva käyttö on lisääntynyt jo alakouluikäisten parissa.
•    Kaikki nikotiinia sisältävät tuotteet aiheuttavat riippuvuutta ja ovat terveydelle haitallisia, erityisesti lapsille ja nuorille.
•    Lasten ja nuorten kehittyvät aivot ovat herkkiä nikotiinin vaikutuksille ja riippuvuus voi syntyä hyvin nopeasti. Nikotiiniriippuvuus on hoitoa vaativa pitkäaikaissairaus.
•    Sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien käyttö on merkittävä ongelma kouluissa ja oppilaitoksissa. Vastuuta, valvontaa ja ongelman ratkaisemista ei voi vierittää kouluille ja oppilaitoksille. 
•    WHO:n tupakkapuitesopimus, johon Suomi on sitoutunut, velvoittaa maita tehokkaisiin toimiin tupakan kulutuksen ja tupakansavulle altistumisen sekä nikotiiniriippuvuuden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Uudenlaisten nikotiinia sisältävien tuotteiden tuominen markkinoille ei tue sopimuksen tavoitteita.
•    Lasten ja nuorten keskuudessa liikkuu nikotiinituotteita, joiden nikotiinipitoisuus on sallittua suurempi ja jotka voivat sisältää kiellettyjä aineita, kuten makuaineita ja raskasmetalleja.
•    Tupakkalakiin nyt tai myöhemmin tehtävien muutosten hyöty on vähäinen, mikäli lasten ja nuorten parissa liikkuu runsaasti laittomasti maahantuotuja sähkösavukkeita ja muita nikotiinia sisältäviä tuotteita.
•    Sähkösavukkeita ja nikotiinipusseja markkinoidaan suoraan lapsille ja nuorille sosiaalisen median välityksellä, ja lasten ja nuorten on helppo hankkia niitä sosiaalisen median kautta.
•    Tarvitsemme laajempia yhteiskunnallisia toimia lasten ja nuorten suojelemiseksi sosiaalisen median nikotiinituotteisiin liittyviltä ja muilta haitoilta
•    Lasten terveyttä on suojeltava haitallisilta asioilta, ja sähkösavukkeiden kokeilemisen ja käytön lisääntyminen ja siirtyminen yhä nuorempiin ikäryhmiin tarkoittaa, ettei yhteiskunta ole tässä onnistunut.
 

Koko kannanoton voi lukea täältä.

Lisätietoja:

ETENEn pääsihteeri Maija Miettinen, [email protected]

ETENEn puheenjohtaja Kati Myllymäki, [email protected]