ETENEN pääsihteerille viransijainen

7.3.2018 16.07
Tiedote

Sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) pääsihteeri jää virkavapaalle ja siirtyy ministeriön sisäisiin tehtäviin 01.03.-31.12.2018 ajalle.

Pääsihteerin tehtävään virkavapauden ajaksi on nimitetty FT, dos. Sinikka Sihvo.

Ajankohtaista