ETENEn lausunto valinnanvapauslakiluonnoksesta

15.12.2017 11.12
Tiedote

ETENE antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon valinnanvapautta koskevasta lakiluonnoksesta.

ETENE totesi lausunnossaan, että lakiluonnoksessa esitetyssä mallissa on paljon ongelmakohtia ja vielä tuntemattomia tekijöitä, joiden vuoksi koko sote-uudistuksen tavoitteet voivat jäädä toteutumatta. Tämän vuoksi ETENE katsoi, että lakiehdotuksen sisältämää mallia ei tulisi valitun aikataulun mukaisesti toteuttaa.

Linkki lausuntoon (100 kb)

Ajankohtaista