ETENEn lausunto Amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien hoidon eettisiä kysymyksiä 5.8.2020

14.9.2020 12.02
Tiedote

HUS on toimittanut ETENElle lausuntopyynnön amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien hoitoon liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Lausuntopyynnön on allekirjoittanut HUSin hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä.

Lausunto löytyy täältä.

Ajankohtaista