Hyppää sisältöön

ETENE kokoontui priorisointia koskevaan kesäseminaariin

Julkaisuajankohta 28.8.2023 14.03
Tiedote
Kuvassa ETENEn kesäseminaarin osallistujia
ETENE kokoontui priorisointia koskevaan kesäseminaariin

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE) järjesti 24.8.2023 kesäseminaarin, jonka aiheena oli sosiaali- ja terveydenhuollon priorisointi.

Seminaarissa nostettiin esiin muun muassa seuraavia asioita:

 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen priorisoinnin toteuttaminen edellyttää keskustelua niistä arvoista, joiden perusteella erilaiset palvelut ja hoidot asetetaan tärkeysjärjestykseen.

 • Priorisointi ei saa tarkoittaa rakenteellista syrjintää ja riittämättömiä palveluja esimerkiksi vammaisille henkilöille ja muille heikommassa asemassa oleville.

 • Ihmisarvoisen elämän turvaaminen ja hyvinvoinnin varmistaminen tarkoittavat erilaista palvelutarvetta eri ihmisillä.

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon priorisoinnin perimmäinen tarkoitus ei ole karsia kustannuksia, vaan valita käytettävissä olevilla resursseilla palveluvalikoimaan sellaisia palveluja ja hoitoja, joita ihmiset tarvitsevat ja jotka parhaiten johtavat ihmisten hyvinvoinnin säilymiseen ja sen lisääntymiseen.

 • Ihmisten hyvinvointi voidaan turvata parhaiten, kun sairaudet ja ongelmat hoidetaan ajoissa.

 • Nopeasti ja helposti saatavilla olevat palvelut ovat edellytys mahdollisuudelle hoitaa sairaudet ja ongelmat ajoissa.

 • Ennaltaehkäisyn kustannushyöty ja vaikutus ihmisten hyvinvointiin näkyvät viiveellä.

 • Lakisääteisen palveluvalikoiman tulee olla sellainen, joka pystytään tarjoamaan käytettävissä olevilla resursseilla.

 • Tarvitaan pitkäjänteistä kokonaistaloudellista tarkastelua, jossa huomioidaan, että tietyn resurssin kohdentaminen yhteen kohteeseen tarkoittaa, että se on jostain muusta pois.

 • Erikoissairaanhoidon hoitotakuu on johtanut resurssien kohdentamiseen yhä enemmän erikoissairaanhoitoon.

 • Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja yksityisten terveyspalvelujen muodostaman kokonaisuuden toimivuutta tulee arvioida osana priorisointikeskustelua.

 • Lakisääteiset kirjaamisvelvollisuudet voivat viedä aikaa työltä, josta asiakas tai potilas hyötyisi eniten.

 • Tutkimus- ja tilastotietoa tulee kehittää edelleen, jotta nähdään mihin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työaika kuluu.

 • Perustuslaista johtuva julkisen vallan velvollisuus turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistää väestön terveyttä voidaan täyttää parhaiten, kun lakisääteinen palveluvalikoima vastaa käytettävissä olevia resursseja.

 • Julkisin varoin tarjottavien palvelujen asettaminen tärkeysjärjestykseen voidaan nähdä perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta myös velvollisuutena.

 • Priorisointia joudutaan tekemään käytännön potilas- ja asiakastyössä päivittäin ilman ohjeita tai yhteisesti määritettyjä periaatteita.

 • Suomessa tulisi olla yhteiset arvovalintoihin pohjautuvat periaatteet, joiden perusteella priorisointia toteutetaan. Periaatteiden laatimisessa tulee hyödyntää kansainvälisiä esimerkkejä.

 • Priorisointia ohjaavista arvoista tarvitaan laajaa yhteiskunnallista keskustelua, johon myös kansalaiset voivat osallistua.

 • Priorisointikeskusteluun ja siitä seuraaviin konkreettisiin toimenpiteisiin tarvitaan johtajuutta eri tahojen tekemän työn kokoamiseksi ja toimeenpanemiseksi.

 

Seminaarissa puheenjohtajina toimivat ETENEn puheenjohtaja Kati Myllymäki ja varapuheenjohtaja Janne Nikkinen. Puhujina olivat Minna Kivipelto (THL), Heikki Lukkarinen (TYKS), Maija Aatelo (Heta-liitto), Markku Satokangas (THL), Lauri Vuorenkoski (Lääkäriliitto), Kaisa-Maria Kimmel (Hyvil Oy), Eveliina Ignatius (Helsingin yliopisto), Kirsi Ruuhonen (STM) ja Sirkku Pikkujämsä (STM).

ETENE tulee jatkamaan keskustelua priorisoinnista ja ETENEn roolista tässä työssä.

 

Lisätietoja:

Maija Miettinen

Pääsihteeri, ETENE

[email protected]