Hyppää sisältöön

Kannanotto intersukupuolisten lasten hoidosta

Julkaisuajankohta 5.4.2016 9.15
Tiedote

Intersukupuolisuus on tila, jossa henkilön sukupuolta ei voida määritellä fyysisten ominaisuuksien perusteella.

Tila on varsin harvinainen, Suomessa syntyy kolmesta kahdeksaan intersukupuolista lasta vuosittain. Lasten hoito ja kasvun ja kehityksen seuranta on Suomessa keskitetty yliopistosairaaloihin.

ETENE käsitteli intersukupuolisten lasten hoitoa Suomessa TK, HLL Tuula Wahlman-Calderaran tekemän raportin pohjalta. Raportti sisältää selvityksen suomalaisista hoitokäytännöistä, lainsäädännöstä, kansainvälisestä viimeaikaisesta kehityksestä ja eettisistä näkökohdista.

Kannanottonaan ETENE ehdottaa, että intersukupuolisten lasten hoidossa pyrittäisiin ulkoisia sukupuoliominaisuuksia muokkaavat toimenpiteet toteuttamaan vasta, kun lapsi voi itse määrittellä sekä sukupuolensa että ottaa kantaa omaan seksuaalisuuteensa. ETENE näki ongelmallisena sen, että sukupuolen määrittelee ja sitä muokkaa joku muu, esimerkiksi viranomainen, koska sukupuoli on osa ihmisen omaa sisäistä persoonaa.

ETENE haluaa herättää myös laajempaa yhteiskunnallista keskustelua sukupuolen merkityksestä esimerkiksi henkilötunnuksessa. Intersukupuolisten henkilöiden kohdalla sukupuolitettu henkilötunnus voi olla jopa harhaan johtava. Henkilötunnusta käytetään myös yhteyksissä, joista voi olla myös ei-intersukupuolisille enemmän haittaa kuin hyötyä.

ETENEn kannanotto

Taustaraportti

Ajankohtaista