Hoppa till innehåll

Ställningstagande om vården av intersexuella barn

Utgivningsdatum 5.4.2016 9.15 | Publicerad på svenska 8.6.2016 kl. 16.45
Pressmeddelande

Intersexualism är ett tillstånd där en persons kön inte kan fastställas på basis av hens fysiska könegenskaper.

Tillstånd är ganska sällsynt. Från tre till åtta intersexuella barn födds årligen in Finland. Deras vård och följning av dess växt och utveckling har sammandragits till Finlands universitetsbarnkliniker.

ETENE behandlade vård av intersexuella barn i Finland på grund av rapport som utarbetats av TL, OL Tuula Wahlman-Calderara. Rapporten innehåller utredning av finsk vårdpraxis, lagstiftning, internationell utveckling och etiska synpunkter. I sitt ställningstagande ETENE föreslår, att man skulle genomföra ingrepp som förändrar personens yttre könskaraktärer först när barnet kan själv bestämma både sitt kön och ta ställning till sin sexualitet. ETENE anser problematiskt att barnets kön bestämmas och föränrdras av någon annan, till exempel en myndighet, då könet en del av människans egen inre personalitet.

ETENE vill också väcka vidare debatt i samhället om könets betydelse till exempel i personbeteckning som är indelad enligt kön. Ur interkönade barnens perspektiv det kan vara vilseledande. Personbeteckning andvänds i samhället i sammanhang som kan orsaka mera skada än nytta för även människor utan intersexualism.

ETENEs ställningstagande

Bakgrundsrapport (på finska)

Ajankohtaista