ETENE antanut uusia lausuntoja

17.11.2016 14.50
Tiedote

ETENE on antanut optisen alan TEKES-hankkeeseen liittyvien kahden lausunnon lisäksi myös lausuntoja koskien sote-uudistusta, erikoissairaanhoidon ja päivystysten keskittämistä, sote-tiedon tietoturvallista hyödyntämistä koskevaa lakiesitystä, kiireettömän hoidon perusteita silmätautien, saattohoidon sekä suun terveydenhuollon osalta, sekä kotiin annettujen palveluiden turvallisuusohjeistusta.

Lausunnot löytyvät ETENEn sivuilta osoitteesta ETENEn julkaisut -> lausunnot ja kannanotot -> lausunnot vuonna 2016.

 

Ajankohtaista