Seminaari: Asiakas- ja potilasturvallisuus ammattieettisenä haasteena

Aika: 6.9.2012 klo 9.30-15.00
Paikka: Säätytalo, Helsinki
Järjestäjät: ETENE, Lääkäriliitto, Talentia ja Tehy

Ohjelma (pdf,55 kB)

Alustukset:

ETENEn puheenjohtaja Markku Lehto
Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta (pdf, 246 kB)
 
Tutkija Jenni Storgård, Turun yliopisto
Meriturvallisuus ei parane syyllistämällä (pdf, 974 kB)

Sosiaalityöntekijä ja tuntiopettaja Elina Ikonen, Helsingin kaupunki ja Metropolia amk
Työn priorisointi ja asiakasturvallisuus eettisenä pulmana (pdf, 360 kB)

Lääketieteen opiskelijoiden edustaja Anniina Palm, LL
Opiskelijoiden kokemuksia ammattietiikasta käytännön työssä (pdf, 148 kB)

Sairaanhoidon opiskelija Teemu Hyppänen, Tehyn opiskelijayhdistyksen puheenjohtaja, Metropolia amk
Opiskelijoiden kokemuksia ammattietiikasta käytännön työssä (pdf, 145 kB)

Professori Veikko Launis, Turun yliopisto
Etiikan opetuksen haasteet (pdf, 213 kB)

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja
Etiikka sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyössä (pdf, 80 kB)

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan tiedote:
Sosiaali- ja terveydenhuollon etiikkaa sovellettava myös yhteistyöhön (pdf, 11 kB)