FI SV EN

Samarbete

ETENE verkar i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, regeringen, andra ministerier och statliga inrättningar. Samarbetsträffar och -evenemang ordnas tillsammans med bl.a. nationella etiskt inriktade delegationer och regionala aktörer. ETENE samarbetar även med forskningsinstitut och utbildningsanstalter, organisationer, media och medborgare.

ETENE följer upp och vidarebefordrar information om internationella etiska frågor och deltar vid behov i seminarier och internationella evenemang. Det bilaterala samarbetet riktar i första hand in sig på de övriga nordiska länderna och Baltikum.