FI SV EN

Samarbete

ETENE verkar i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, regeringen, andra ministerier och statliga inrättningar. Samarbetsträffar och -evenemang ordnas tillsammans med bl.a. nationella etiskt inriktade delegationer och regionala aktörer. ETENE samarbetar även med forskningsinstitut och utbildningsanstalter, organisationer, media och medborgare.

ETENE följer upp och vidarebefordrar information om internationella etiska frågor och deltar vid behov i seminarier och internationella evenemang. Det bilaterala samarbetet riktar i första hand in sig på de övriga nordiska länderna och Baltikum.

Alueellinen yhteistyö

ETENE tekee yhteistyötä aluehallintovirastojen, sairaanhoitopiirien ja alueellisten hoitoeettisten toimikuntien, sosiaalialan osaamiskeskusten, kuntayhtymien ja kuntien sekä potilas- ja sosiaaliasiamiesten kanssa. Samoin ETENE tekee yhteistyötä yliopistojen ja sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten ja eri ammattijärjestöjen kanssa.

Alueelliset hoitoeettiset neuvottelukunnat:

 

Aineistoja alueellisesta yhteistyöstä: