FI SV EN

ETENEn yhteistyötahoja

ETENE toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, eduskunnan, muiden ministeriöiden ja valtion laitosten kanssa. Yhteistyötapaamisia ja -tilaisuuksia järjestetään mm. kansallisten eettispainotteisten neuvottelukuntien ja alueellisten toimijoiden kanssa. ETENE tekee yhteistyötä myös tiede- ja koululaitosten, järjestöjen, median ja kansalaisten kanssa.

ETENE seuraa ja välittää tietoa kansainvälisistä eettisistä kysymyksistä ja osallistuu tarvittaessa seminaareihin kansainvälisiin tilaisuuksiin. Kahdenvälistä yhteistyötä kohdistetaan etupäässä pohjoismaihin ja Baltian maihin.

Alueellinen yhteistyö

ETENE tekee yhteistyötä aluehallintovirastojen, sairaanhoitopiirien ja alueellisten hoitoeettisten toimikuntien, sosiaalialan osaamiskeskusten, kuntayhtymien ja kuntien sekä potilas- ja sosiaaliasiamiesten kanssa. Samoin ETENE tekee yhteistyötä yliopistojen ja sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten ja eri ammattijärjestöjen kanssa.

Alueelliset hoitoeettiset neuvottelukunnat:

 

Aineistoja alueellisesta yhteistyöstä: