FI SV EN

About ETENE

The National Advisory Board on Social Welfare and Health Care Ethics ETENE operates under the Ministry of Social Affairs and Health. It was set up in 1998. Initially its brief concerned ethical issues in health care, but in 2009 this was broadened to include social welfare.

The Advisory Board was set up pursuant to the Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients (812/2000, 657/2009) and the Act on the Status and Rights of Patients (785/1992, 658/2009). The duties and membership of the Advisory Board were defined by Government Decree 667/2009. The Government appoints the members of the Advisory Board for a term of four years.

ETENEn toimintasuunnitelma

ETENE linjaa toimintaansa neuvottelukunnan toimikausittain. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 1.10.2018 - 30.9.2022. Toimintasuunnitelmaa täsmennetään vuosittain. Suunnitelmassa esitettyjen asioiden lisäksi neuvottelukunta ottaa tehtäviensä mukaisesti käsiteltäväkseen mm. pyydetyt lausunnot ja antaa asiantuntija-apua lainsäädäntöä kehitettäessä sekä osallistuu keskusteluun ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

ETENE kehittelee toimikaudellaan kokonaisvaltaista (ympäristö)hyvinvoinninmallia. Muita isoja teemoja ovat sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus erityisesti asiakkaan ja potilaan kannalta, osallisuus ja osattomuus sekä sosiaali- ja terveyshuollon teknologiaan liittyvät kysymykset.

Toimintasuunnitelma 2019-2022

Lainsäädäntö ja ETENE

ETENEn toiminnan perusta on kirjattu potilaslakiin ja sosiaalihuollon asiakaslakiin. ETENEn asetuksessa on tarkemmin kuvattu neuvottelukunnan kokoonpanoon ja tehtäviin liittyvät säännökset. Linkki näihin säännöksiin löytyy seuraavasti:

  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista  (785/1992658/2009)
  • Laki sosiaalihuollon asemasta ja oikeuksista (812/2000657/2009)
  • Asetus valtakunnallisesta sosiaali- ja terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta(667/2009)