FI SV

ETENEs möten

ETENE håller i medeltal sex möten om året. Under mötena fattas beslut om delegationens ställningstaganden, utlåtanden, rekommendationer och publikationer. ETENE kan bjuda in experter till sina möten.