FI SV

ETENEs möten

ETENE håller i medeltal sex möten om året. Under mötena fattas beslut om delegationens ställningstaganden, utlåtanden, rekommendationer och publikationer. ETENE kan bjuda in experter till sina möten.

ETENEn seminaarit

Neuvottelukunta järjestää yksi tai kaksi seminaaria vuosittain. Seminaarit ovat joko avoimia, tietylle ryhmälle kohdistettuja tai neuvottelukunnan sisäisiä. Osa seminaareista toteutetaan yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Ennakkotietoa tulevista seminaareista: